Özel İmalat

Özel İmalat

  • Alıcıya özel makinenin  tasarımı , analizi , projelendirilmesi ve imalatı
  • İthal edilmesi planlanan makinelerin , Ar-Ge çalışmasıyla, alıcıya uygun özelliklerde eklenerek, yurtiçi imkanlar ile yeniden tasarımı, analizi, projelendirilmesi ve imalatı
  • Kısmen veya tamamen projelendirilmiş bir makine ve mekanizmanın projesinin geliştirilmesi ve imalatı
  • Mevcut bir ürünün / makinenin, Tersine Mühendislik çalışmaları ile projelendirilmesi ve imalatı
  • Üretim yapan mevcut makine veya tesisin iyileştirilmesi , metod mühendisliği hizmeti
  • Prototip , alıcıya özel mekanizmalar ve endüstriyel ürünlerin tasarımı ve imalatı

Sosyal Medya

Back to Top